Współpraca Ubezpieczenia

Sektor ubezpieczeniowy w Polsce stanowi 2% PKB, co sprawia, że jest istotną gałęzią gospodarki. Jednakże porównanie do krajów wysokorozwiniętych pozwala ocenić potencjał wzrostu branży nadal jako znaczący, gdyż w krajach wysokorozwiniętych udział ubezpieczeń w produkcie krajowym jest kilka razy wyższy. Dysproporcje w średniej składce przypadającej na jednego mieszkańca są jeszcze większe. Nadal nieubezpieczony jest majątek w niemal 40% przedsiębiorstw i 22% domów i mieszkań. Jeśli chcesz uczestniczyć we wzroście tego rynku, jako agent ubezpieczeniowy, to zapraszamy do współpracy z ANDIW Ubezpieczenia Emerytury Inwestycje.

Kim Jesteśmy ?

ANDIW Spółka z.o.o. należy do grupy kapitałowej ANDIW. Jesteśmy ogólnopolską multiagencją i brokerem, działamy pod nazwą ANDIW UBEZPIECZENIA EMERYTURY INWESTYCJE. Od 1994 roku pomagamy w planowaniu finansów osobistych, doradzamy w dziedzinie ubezpieczeń na życie, majątkowych, funduszy inwestycyjnych i zabezpieczeń emerytalnych. Posiadajmy ofertę ponad 40 instytucji finansowych oraz ponad 300 współpracowników.

Proponuję zapoznać się z kilkuminutowym filmem

https://www.youtube.com/watch?v=qSOO1fKWZiI

oraz wywiadem o strategii Andiw w Gazecie Ubezpieczeniowej w dodatku Liderzy Ubezpieczeń na Życie (20 (944) 16-22 V 2017) dostępnym pod adresem

https://andiw.pl/wp-content/uploads/2016/01/Wywiad.zip

Co Nas wyróżnia?

1.Szeroka i różnorodna oferta produktowa.

Współpracujemy z ponad 40 instytucjami finansowymi w tym z 38 Towarzystwami Ubezpieczeń. Posiadamy w ofercie wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zarówno indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie jaki pełną gamę produktów majątkowych (non-life), od obowiązkowego OC po programy korporacyjne (CAR/EAR, D&O, gwarancje ubezpieczeniowe). Istotną część portfolio firmy stanowią rozwiązania inwestycyjne i emerytalne (złoto, fundusze inwestycyjne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Dzięki doskonałym wynikom sprzedażowym i wypracowanym przez lata relacjom z ubezpieczycielami stworzyliśmy kilka programów dedykowanych wyłącznie dla Naszej sieci.

Spośród tysięcy produktów dostępnych w ofercie szczególnie polecamy :
– produkty z ulgami podatkowymi IKZE i IKE
– bardzo atrakcyjne grupy otwarte ubezpieczenia na życie w 9 wariantach
– prywatna dożywotnia emerytura w gwarantowanej wysokości
– ubezpieczenie na życie z gwarantowanym zwrotem składki,
– autorskie ubezpieczenie zdrowotne z 2 000 placówek i refundacją świadczeń
– ubezpieczenie utraty dochodu
– pakiet diagnostyki i leczenia za granicą z sumą ubezpieczenia 2 MLN EUR (BEST DOCTORS)
– ubezpieczenie dla kredytobiorców
– ubezpieczenie od NW i poważnych zachorowań dla wszystkich dzieci ubezpieczonego za jedną składkę
– grupowe ubezpieczenie pracownicze od 2 ubezpieczonych
– inwestycje na rynku kapitałowym i alternatywne
– NW szkolne sprzedawane online
– ubezpieczenie mienia i OC wspólnoty mieszkaniowej
– ubezpieczenia dla seniorów
– program sprzedaży ubezpieczeń w ratach
– ubezpieczenie na życie dla indywidualnych przedsiębiorców
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzający spółkami kapitałowymi i spółdzielniami

2.Stabilność i doświadczenie

Model biznesowy Andiw jest wynikiem ewolucyjnego rozwoju od 1994 roku. Firmę tworzą ludzie, którzy wtedy rozpoczynali karierę agenta ubezpieczeniowego, a do dnia dzisiejszego doradzają klientom. Skuteczność metod działania naszej multiagencji potwierdzają setki współpracowników, (w tym niektórzy związani z firmą od kilkunastu lat) jak i comiesięczne prowizje odnowieniowe najlepszych doradców przekraczające kilkanaście tysięcy złotych. W ciągu 23 letniej historii firma wielokrotnie wyprzedziła trendy rynkowe, czego przykładem jest utworzenie pierwszej w Polsce grupy otwartej z ankietą medyczną, pod nazwą Klub Klienta Andiw.

3.Atrakcyjny system prowizyjny

Generując znaczący obrót dla większości ubezpieczycieli, jesteśmy w stanie zaproponować korzystne warunki finansowe. Oprócz prowizji podstawowej, proponujemy także wynagrodzenie za obsługę klienta w kolejnych latach oraz nadprowizję od umów zawartych przez pozyskanych współpracowników. Te dwa mechanizmy pozwalają na generowanie stałych biernych przychodów. Ponadto regularnie organizujemy konkursy sprzedażowe z nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

4.Wiedza

Coraz bardziej konkurencyjny rynek i skomplikowane sytuacje życiowe klientów sprawiają, że profesjonalny agent ubezpieczeniowy musi dysponować ponadprzeciętną wiedzą z różnych dziedzin.

Każdemu z naszym współpracowników ma szanse poznać i zgłębić istotne w pracy doradcy zagadnienia przez regularne szkolenia i lekturę porównań produktowych i innych opracowań przygotowanych przez naszych ekspertów. Szkolenia organizujemy raz w tygodniu w formie VideoKonferencji oraz spotkań stacjonarnych. Dla osób, które chcą się nauczyć zawodu prowadzimy serię Akademia Andiw, w trakcie której uczymy jak pozyskiwać klientów, prowadzić rozmowę handlową oraz serwis posprzedażowy. Doświadczonym współpracownikom dedykujemy specjalistyczne warsztaty, na których omawiane są między innymi przykłady planowania finansów osobistych w oparciu o kalkulator finansowy HP10BII oraz przepisy prawa spadkowego. Wewnętrzny system szkoleń obejmuje 150 godzin w ciągu roku. Ponadto nasi pośrednicy uczestniczą w wydarzeniach zewnętrznych organizowanych przez partnerów. Dzielimy się wiedzą także, przez indywidualne konsultacje oraz merytoryczną pomoc przy przygotowaniu ofert.

5.Autorskie narzędzia sprzedażowe oraz dedykowane oprogramowanie do zarządzania bazą klientów

Dla Naszych współpracowników stworzyliśmy szereg narzędzi wspomagających pracę. Jednym z nich jest segregator Moje Ubezpieczenia pozwalający klientom uporządkować wszystkie polisy w jednym miejscu, a doradcy przeprowadzić audyt ubezpieczeniowy. Istotną pomoc stanowi także kalkulator luki emerytalnej pozwalający wyliczyć różnicę między ostatnim wynagrodzeniem i emeryturą. Ogrom przekazywanych informacji wymaga uporządkowania. Dlatego firma prowadzi internetową platformę AndiwNet gromadzącą Ogólne Warunki Ubezpieczeń, taryfy składek i inne materiały niezbędne w pracy agenta. Przyłączając się do organizacji otrzymujesz także bezpłatnie program komputerowy do zarządzania bazą klientów ze wszystkich Towarzystw oraz kontroli naliczeń prowizyjnych.

6.Różnorodne i elastyczne zasady współpracy

Przez lata współpracy z naszych pośrednikami wypracowaliśmy kilka modeli kooperacji. Większość współpracowników to zawodowi doradcy, którzy w formie franszyzy korzystają z marki i know-how Andiw. Znacznie mniej jest pośredników, którzy prowadząc własne multiagencje przychodzą do firmy by poszerzyć ofertę o jeden lub kilka wybranych produktów lub Towarzystw. Zapraszamy do współpracy w charakterze partnera, którego rola ogranicza się do rekomendowania ubezpieczeń i produktów inwestycyjnych. W Andiw każdy sam decyduje, co i w jakiej ilości sprzedaje. Nie narzucamy planów, sprzedażowych, ale motywujemy system prowizyjnym i przykładami licznych sukcesów. Współpracujemy z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą, albo na podstawie umowy zlecenia.

Kogo szukamy ?

Ofertę współpracy kierujemy do

– osób, które od podstaw pragną od podstaw nauczyć się zawodu agenta ubezpieczeniowego

-doświadczonych agentów ubezpieczeniowych, którzy chcą się rozwijać w dynamicznej, ale doświadczonej organizacji oraz uzupełnić ofertę produktową

-osób, które chcą budować własną sieć sprzedaży na perspektywicznym rynku w oparciu o sprawdzony model

-liderów struktur aktywnych sprzedażowych, którzy chcą zachować autonomię własnej organizacji poszukują partnera z atrakcyjną ofertą, rzetelnym systemem rozliczeń oraz zapleczem technologicznym

-osób prowadzących działalność gospodarczą w szeroko rozumianych finansach (np. pośrednicy kredytowi, księgowi, pośrednicy nieruchomości i turystyczni, sprzedawcy produktów inwestycyjnych), które chcą rozszerzyć ofertę o ubezpieczenia i inwestycje bądź uzyskiwać prowizję na polecenie klienta

ANDIW Sp.z o.o.
Ubezpieczenia Emerytury Inwestycje
ul. Piastowska 2/1a
59-220 Legnica
wspolpracaubezpieczenia@andiw.pl
604 531 137
www.andiw.pl

broker ubezpieczeniowy