Partnerzy

Częścią grupy kapitałowej Andiw jest broker ubezpieczeniowy ANDIW BROKERS Społka z o.o. z siedzibą w Legnicy. Kancelaria brokerska na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje klientów wobec wszystkich Ubezpieczycieli oraz udziela zindywidualizowanych porad. Firma uzupełnienia ofertę multiagencji, specjalizując się w obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych w szczególności  produktach takich jak : ubezpieczenie flotowych, OC członków zarządu D&O , gwarancjach ubezpieczeniowych, polisa cyber, ubezpieczeniach należności, grupowych ubezpieczeniach na życie pracowników.