DO POBRANIA

Oferty Specjalne

Ubezpieczenie na życie

KKA AXA

 1. Zakres dla klientów w wieku 15-50
 2. Zakres dla klientów w wieku 50-60
 3. Zakres ubezpieczenia wypadkowego do 67 roku życia
 4. OWU
 5. Ulotka Axa Benefit
 6. Wniosek – Uwaga każda deklaracja ma indywidualny numer konta!  W celu uzyskania takiego numeru proszę o kontakt mailem biuro@andiw.pl lub telefonicznie 795-121-644

 

KKA Warta

 1. Zakres dla klientów w wieku 15-55
 2. Skrócona informacja o programie
 3. Deklaracja
 4. Informacja o stanie zdrowia (W I-II)
 5. Kwestionariusz medyczny (W III)
 6. OWU i Aneks do OWU

Ubezpieczenie zdrowotne

 

KKA Zdrowie

 1. OWU
 2. Zakres (oferta)
 3. Lista Placówek 04.2019
 4. Ulotka
 5. Deklaracja Zdrowie wersja 2019
 6. Wniosek o zwrot kosztów
 7. Informacja o procedurze reklamacyjnej

Ubezpieczenie samochodu

OC komunikacyjne

 1. Wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC
 2. Wspólne oświadczanie o zdarzeniu drogowym
 3. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu  Klient, który sprzedał pojazd może dostarczy umowę kupna-sprzedaży, która również jest potwierdzeniem zbycia pojazdu. Kopię umowy zgłaszamy do  TU,  w którym ma ubezpieczony sprzedany pojazd.
 4. Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej

 

Publikacje Prasowe

Wywiad z Dyrektorem Generalnym w Gazecie Ubezpieczeniowej (Gazeta Ubezpieczeniowa Nr 20 (944) 16-22 maja 2017)